Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus +

Kunnskapsdepartementet har ambisiøse mål for norsk deltagelse i utdanningsdelen av Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett, for perioden 2014-2020.

Norsk utdanningssektor og andre organisasjoner med interesse for utdanning bør benytte alle mulighetene som ligger i programmet. Det er et mål at aktiviteten skal øke gjennom perioden, sammenlignet med tidligere programperioder.

Deltakelse i Erasmus + skal bidra til å nå målene i norsk utdanningspolitikk, til kvalitetsutvikling og til å styrke det internasjonale utdanningssamarbeidet på alle nivåer. Dette vil gjøre utdanningen relevant,  gjøre elever, lærlinger og studenter attraktive for arbeidsmarkedet, samtidig som den enkelte får muligheter til faglig og personlig utvikling.