Talerett i fylkestinget for ordførere

Sak 03/653

Departementet fikk spørsmål fra en fylkeskommune om hvor langt fylkestinget kan gå i å gi ordførerne i fylket talerrett i fylkestingets møter.

Departementet uttalte at det måtte være opp til fylkestinget selv å gi retningslinjer for møterett for andre enn medlemmene i fylkestingets møter, og at det derfor vil være anledning til å gi ordførere fra kommunene talerett i spesielle saker/ anledninger. Formell forslagsrett og stemmerett vil derimot være forbeholdt fylkestingets medlemmer.