Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren (1995-1997)

Publikasjoner og nettverksrapporter

Utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Logo

Programmet var et virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning. Det ble igangsatt i 1995 og avsluttet ved utgangen av 1997.

Gjennom utviklingsprogrammet ville departementet rette oppmerksomheten spesielt mot to hovedspørsmål:

  • Hvordan skal flere barn under tre år tilbud om barnehageplass?
  • Hvordan skal vi organisere barnehagene slik at de blir mere tilpasset brukernes behov?

49 kommuner og en privat eierorganisasjon (Barnehageforbundet) har deltatt i programmet. Disse programkommunene og deres barnehager har vært utøvende parter i samarbeidet. Programkommunene har arbeidet både for seg selv og sammen i nettverk.

  • linkdoc004005-990279#docKontaktpersoner
  • linkdoc004005-990317#docPublikasjoner
  • linkdoc004005-990316#docNettverksrapporter
Lagt inn av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen