Vertskommunenes ansvar for studentvelferd

Rapport fra arbeidsgruppe

Vertskommunenes ansvar for studentvelferd

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oktober 2000