Klokkeslett

Klokkeslett skrives som 13:30. Tidsspenn mellom to klokkeslett skrives med tankestrek og uten mellomrom, altså 13:30–15:00.
Les mer:
Til toppen