Lenger

lengre

Ordet «lenger» er gradbøyning av både «langt» og «lenge»: Jeg gikk lenger enn deg, og du ventet lenger enn meg. Ordet «lengre» er derimot gradbøyning av «lang»: Etter en lengre pause gikk de videre.
Til toppen