Livet

live

Man kan sette et vedtak ut i livet (altså iverksette det). Man kan være i live (altså levende).
Til toppen