Replikkstrek

sitatstrek

Replikkstrek er lik tankestrek og ser slik ut: –
Det skal være mellomrom mellom replikkstreken og første bokstav i sitatet.

Hurtigtast for tankestrek: alt+0150 
Tallkoden må tastes på det numeriske tastaturet (til høyre på tastaturet) mens du holder Alt-tasten nede.