Aktuelt

Haagkonvensjonen 1996

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår nå at Norge slutter seg til Haagkonvensjonen 1996.

Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker.

Forslaget ble fremmet 17. april 2015 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i Prop 102 LS (2014 - 2015).

Les mer om forslaget her