Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 av 15. oktober 2004 om godkjenning for 10 år for tilsetningsstoffet Cycostat 66G®, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer, til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1800/2004 of 15 October 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Cycostat 66G in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2004

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

ESA er informert om at rettsakten ikke vil bli gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner bruk av Cycostat 66G® (E 758) som koksidiostatikum til slaktekylling, kalkun og kanin til slakt, for en periode på 10 år. Preparater inneholder robenidin hydroklorid 60 mg/kg som aktivt stoff. Godkjenningen trer i kraft i EU 19. oktober 2004.

Merknader

Rettsaken berører forskrift 7. november 2002 nr 1290 om fôrvarer. Rettsakten gir ikke frihet til å lage utfyllende nasjonale regler, men i henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for tilsetningsstoffer i gruppe 4.0 Koksidiostatika.

Vurdering

Cycostat 66G® er blant de koksidiostatika som Norge ikke har tillatt å bruke. Mattilsynet anbefaler at det fortsatt ikke tillates brukt.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer forutsatt at Landbruks- og matdepartementet følger anbefalingen fra Mattilsynet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1800/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R1800

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2004
Frist returnering standardskjema: 03.12.2004
Dato returnert standardskjema: 21.12.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.04.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2005

Lenker

Til toppen