Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om 10 års godkjenning av koksidiostatika brukt i fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1852/2003 of 21 October 2003 authorising the use for 10 years of a coccidiostat in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2004

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.01.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Det er sendt melding til ESA om at det ikke er nødvendig å gjennomføre rettsakten i norsk rett.

Sammendrag av innhold

E 766 Salinomycin-natrium i gruppen 4.0 Koksidiostatika har foreløpig godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyling og livkylling.

Av E 766 finnes det tre ulike handelspreparater: "Kokcisan", "Bicox" og "Sacox". Preparatet "Sacox 120 microGranulat" har nå fått godkjenning i 10 år som tilsetningsstoff i fôr til livkyllinger. Godkjenningen er i samsvar med SCoFCAHs anbefaling. Den trer i kraft 12. november 2003 og gjelder til 12. november 2013.

Merknader

Forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer. Det kreves ikke forskriftsendring.

I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for tilsetningsstoffer i gruppe 4.0 Koksidiostatika. Salinomycin-natrium er blant de koksidiostatika Norge har tillatt å bruke.

Industri og andre organisasjoners synspunkter

Inntil bruk av koksidiostatika synes unødvendig og/eller koksidiostatika brukt som tilsetningsstoff til fôr vedtas faset ut, er det ønskelig å kunne benytte E 766 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger.

Vurdering

I henhold til EØS-avtalen kan Norge ha nasjonale bestemmelser for tilsetningsstoffer i gruppe 4.0 Koksidiostatika. Salinomycin-natrium er blant de koksidiostatika Norge har tillatt å bruke. Landbrukstilsynet kan derfor akseptere at E 766 med handelsnavn "Sacox 120 mikroGranulat" tillates brukt i fôr til livkyllinger.

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

SU Landbruk ga sin tilslutning i møte 27. januar 2004.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1852/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R1852

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2003
Frist returnering standardskjema: 08.12.2003
Dato returnert standardskjema: 04.02.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2005
Høringsfrist: 05.10.2005
Frist for gjennomføring: 09.02.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.04.2005

Lenker

Til toppen