Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 1811/2005 of 4 November 2005 concerning the provisional and permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 43/2006 av 28. april 2006. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 13. november 2006, jfr. forskrift av 13. november 2006 nr. 1318 om endring i forskrift av 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for to produkter som inneholder enzymer:

  • Enzymet endo-1,3(4)-beta-glucanase (E 1603), handelsnavn Energix,til avvent smågris
  • Enzymet endo-1,3(4)-beta-glucanase (E 1635), handelsnavn Avizyme betaglucanase,til slaktekylling

Rettsakten gir midlertidig godkjenning for to produkter som inneholder enzymer:

  • Enzymblandingen endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (nr 11), handelsnavn Roxazyme G2,til ender
  • Enzymblandingen endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase (nr 63), handelsnavn Econase Hvite pluss,til slaktekylling og til slaktekalkun

Rettsaken gir varig godkjenning for to produkter som inneholder mikroorganismer:

  • Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (E 1702), handelsnavn Biosafe SC 47, til melkeku
  • Mikroorganismen Saccharomyces cerevisiae CBS 493.93 (E 1704), handelsnavn Yea Sace, til melkeku

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1811/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1811

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2005
Frist returnering standardskjema: 19.12.2005
Dato returnert standardskjema: 21.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2006
Høringsfrist: 30.06.2006
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen