Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - KSP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/254/EF av 28. mars 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

Commission Decision 2006/254/EC of 28 March 2006 concerning certain interim protection measures relating to Classical Swine Fever in Germany (notified under document number C (2006) 1321)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten gjennomføres i Norge samtidig med i EU. Rettsakten er gjennomført ved endring 31. mars 2006 av forskrift 18. februar 2003 nr. 190 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land i EØS-området.

Rettsakten forbyr handel med og forflytning av levende svin, svinekjøtt og rånesæd fra Nordrhein-Westfalen i Tyskland på grunn av utbrudd av klassisk svinepest i tamsvinbesetninger. Det er visse unntak for sending av svin til slakt.

Rettsakten krever fastsettelse av særskilt forskrift, eventuelt endring i forskrift 18. februar 2003 nr. 190 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Rettsakten er opphevet 6. april 2006 av kommisjonsvedtak 2006/274/EF. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/254/EF
Celexnr.: 32006D0254

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen