Fôrvarer - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning EF No 1284/2006 av 29 august vedrørende autorisasjon av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1284/2006 of 29 August 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir varig godkjenning for tre produkter som inneholder enzymer. Alle produktene ble søkt godkjent under dir. 70/524 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, og godkjenningen er gitt iht. For.1831/2003 art. 25 som omhandler overgangsordninger. En skal merke seg at slike stoffer i prinsippet skal revurderes innen 2010.
 
E 1621, er en blanding av i alt fire enzymer, endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-glucanase, alfa-amylase og endo-1,4-beta-xylanase. De produseres av følgende mikroorganismer, Aspergillus aculeatus (CBS589 94), Trichoderma longibrachiatum (CBS 592 94), Bacillus amylofaciens (DSM 9553) og Trichoderma viridae (NIBH FERM BP 4842). Produktet har handelsnavn Kemzyme W flytende og er godkjent til slaktekalkun.  Bruksområdet er dietter med over 30% hvete og det var tidligere godkjent midlertidig som nr.54.
E 1638 er en blanding av i alt tre enzymer, endo-1,3(4)-beta-glucanase, endo-1,4-beta-xylanase og alfa-amylase. Det produseres av følgende mikroorganismer, Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og Bacillus amylofaciens (DSM 95539. Produktet har handelsnavn Porzyme 8100 og skal brukes til avvent smågris. Bruksområdet er dietter som inneholder over 50% bygg, og det var tidligere midlertidig godkjent som nr. 44.

E 1628 består av endo-1,4-beta-xylanase som produseres av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) det har handelsnavn Porzyme xylanase og foreligger både som flytende vare og i pulverform. Det var tidligere godkjent midlertidig (nr.33). Bruksområdet er fôr til slaktesvin og det skal brukes i dietter med over 35% hvete.  

Merknader  

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 


Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Alle tre produktene har tidligere vært midlertidig godkjente. I forbindelse med permanent godkjenning er det foretatt visse justeringer av doseringen for enkelte produkter. Bruksområdene fremgår av beskrivelsene ovenfor. Mattilsynet anseer rettsakten for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1284/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1284

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.09.2006
Frist returnering standardskjema: 17.10.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen