Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/925/EF av 13. desember 2006 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

Commission Decision 2006/925/EC of 13 December 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in Canada, New Zealand and the United States of America...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU den 17. desember 2006.

Rettsakten er gjennomført ved at det den 14. desember ble sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i listen over over godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 92/452/EF over godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater. Endringene gjelder:

1) tilføyelse av en ny canadisk embryoproduksjonsgruppe på listen,

2) endring av adresseopplysninger for en newzealandsk embryoinnsamlingsgruppe, og

3) endring av adresseopplysninger og/eller gruppeveterinær for fire embryoinnsamlingsgrupper i USA.

Merknader

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men det må sendes melding om endringene til grensekontrollstasjonene.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/925/EF
Celexnr.: 32006D0925

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: