Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - embryoinnsamlingsgrupper

Kommisjonsvedtak 2006/85/EF av 10. februar 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i visse tredjestater...

Commission Decision 2006/85/EC of 10 February 2006 amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in certain third countries...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Det er sendt melding til grensekontrollstasjonene om endring i liste 14. februar 2006.

Rettsakten endrer vedtak 92/452/EØF og fører nye embryoinnsamlingsrupper i Canada, New Zealand og USA opp på liste over grupper som er godkjent for eksport til EU. Ifølge kommisjonsvedtak 92/452/EØF kan medlemsstatene bare innføre storfeembryo fra tredjestater hvis embryo er innsamlet, behandlet og oppbevart av embryoinnsamlingsgrupper som står på listen.

Canada, New Zealand og USA har bedt om at nye grupper settes på listen. Ansvarlig myndighet i Canada, New Zealand og USA har gitt garantier for at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og at deres embryoinnsamlingsgrupper er godkjent av de tre landenes veterinærmyndigheter med henblikk på utførsel til EU.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett, men det må sendes melding til grensekontrollstasjonene om endringene i listen.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/85/EF
Celexnr.: 32006D0085

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.02.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen