Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/11/EF av 11. januar 2006 om endring av vedtak 2005/758/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...

Commission Decision 2006/11/EC of 11 January 2006 amending Decision 2005/758/EC concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Croatia and repealing Decision 2005/749/EC (notified under document number C(2005) 6025)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Den ble gjennomført ved forskrift 30. mai 2006 nr. 590 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.

Rettsakten endrer vedtak 2005/758/EF. Situasjonen i Kroatia etter at det ble diagnostisert høypatogen aviær influensa er mer avklart, og restriksjonene kan lettes noe. De opprinnelige restriksjonene skal gjelde for områdene Viroviticko-Podravska og Osjecko-Baranjaska.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering til ESA på Form 1 ble sendt 26.06.2006

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/11/EF
Celexnr.: 32006D0011

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.06.2006

Lenker