Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/71/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtak 97/296/EF om fastsetting av liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Antigua og Barbuda, Hong Kong, El Salvador og Slovakia...

Commission Decision 2005/71/EC of 26 January 2005 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Antigua and Barbuda, Hong Kong, El Salvador and Slovakia...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Antigua og Barbuda, Hong Kong og El Salvardor er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelse om dette ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mrsa 2006.

Rettsakten endrer vedtak 97/296/EF og tar Antigua og Barbuda, Hong Kong og El Salvador inn på liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra. I vedtakene 2005/72/EF, 2005/73/EF og 2005/74/EF er det fastsatt spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra hvert av de tre landene. Landene må også føres opp på tredjelandsliste. Slovakia står på tredjelandslisten i vedtak 97/296/EF. Siden landet er blitt medlem av EU, må det strykes fra listen. For enkelthets skyld byttes hele tredjelandslisten ut med en oppdatert liste der Antigua og Barbuda, Hong Kong og El Salvador også er med og Slovakia er strøket.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Mattilsynets liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra, må endres.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/71/EF
Celexnr.: 32005D0071

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen