Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2006/236/EF av 21. mars 2006 om spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Indonesia som er beregnet for humant konsum...

Commission Decision 2006/236/EC of 21 March 2006 on special conditions governing fishery products imported from Indonesia and intended for human consumption (notified under document number C(2006) 843)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjennomføres i Norge samtidig med i EUs medlemsstater.

Sammendrag av innhold

Virkeområdet for vedtaket er fiskeprodukter som er importert fra Indonesia og som er beregnet for å bli spist av mennesker.

Vedtaket går ut på at:          

  • Medlemsstatene skal sørge for at alle forsendelser av produkter omfattet av ovenfor nevnte virkeområde blir testet på nødvendig måte for å være sikker på at produktene ikke overstiger maksimumsnivåene for tungmetaller som fremgår av forordning (EC) 466/2001.
  • I tillegg skal det for arter som tilhører familiene scombridae, clupeidae, engraulidae og coryphaenidae, gjennomføres tester for å oppdage tilstedeværelse av histamin. Dette for å være sikker på at nivåene forblir under de nivåer som er etablert i Direktiv 91/493.
  • Utgiftene som påløper ved de ekstra prøvetakinger skal belastes eksportør/importør/agent.

Medlemsstatene skal rapportere til kommisjonen hver 3 måned (april, juli, oktober og januar), resultatene fra de ovenfor nevnte tester.  (=EFTA-stater skal rapportere til ESA)

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/236/EF
Celexnr.: 32006D0236

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen