Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import sæd og svinekjøtt

Kommisjonsvedtak 2005/290/EF av 4. april 2005 om forenklede sertifikater ved import av storfesæd og ferskt svinekjøtt fra Canada og endring av vedtak 2004/639/EF...

Commission Decision 2005/290/EC of 4 April 2005 on simplified certificates for the importation of bovine semen and fresh pig meat from Canada and amending Decision 2004/639/EEC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.03.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at medlemsstatene skal tillate import av oksesæd og ferskt svinekjøtt som følges av helse-/hygienesertifikat som er forenklet i forhold til sertifikatene som normalt kreves, samt modeller som viser hvordan de forenklede sertifikatene skal være. Begrunnelsen for åpne for bruk av forenklede sertifikater, er at Canada og EU har ekvivalente dyrehelsekrav til storfesæd og ekvivalente hygienekrav til ferskt svinekjøtt.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

  1. Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd
  2. Forskrift 25. april 1994 nr. 320 om kjøttkontroll og omsetning mv. av ferskt kjøtt
  3. Forskrift 31. desember 1998 nr 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/290/EF
Celexnr.: 32005D0290

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen