Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet- Klassisk svinepest

Kommisjonsvedtak 2007/19/EF av 22. desember 2006 om godkjennelse av beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest i henhold til Rådsdirektiv 2001/89/EF (notifisert ved nummer K(2006) 6858) EØS-relevant tekst....

Commission Decision 2007/19/EC of 22 December 2006 approving contingency plans for the control of classical swine fever pursuant to Council Directive 2001/89/EC (notified under document number C(2006) 6858) (1) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten må sees i sammenheng med direktiv 2001/89/EF som fastsetter bekjempelsestiltak ved utbrudd av klassisk svinepest. I henhold til direktivet skal medlemsstatenes beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest forelegges og godkjennes av Kommisjonen. Bulgaria og Romania ble medlem av EU 1. januar 2007 og har forelagt sine beredskapsplaner for Kommisjonen til godkjennelse. Kommisjonen har vurdert og godkjent beredskapsplanene i henhold til kravene som stilles i direktiv 2001/89/EF.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/19/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.04.2007
Frist returnering standardskjema: 01.04.2007
Dato returnert standardskjema: 01.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen