Vet - AI Tsjekkia

Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som gjelder særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5 hos fjørfe i Tsjekkia....

Commission Decision 2007/434/EC of 21 June 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5 in poultry in the Czech Republic....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vi har ikke tradisjon for å endre våre forskrifter ved endringer av områdeoversikten i vedlegget til vedtak 2006/415/EF.

Rettesakten endrer vedlegget til vedtak 2006/415/EF. Vedlegget viser en oversikt over bekreftede A- og B-områder opprettet i medlemsstater som følge av utbrudd av HPAI subtype H5N1 hos fjørfe; denne gang er områder i Tsjekkia listet opp etter at det har forekommet to utbrudd der i løpet av juni 2007.

A- og B-områdene er underlagt handelsrestriksjoner (regionalisering).

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/434/EF
Celexnr.: 32007D0434

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker