Fôr- tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 av 4. mai 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 497/2007 of 4 May 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. Den ble godkjent på møte i SCFCAH, seksjon fôrvarer 22.-23.2.2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert av Trichoderma longibrachiatum ( CNCM MA  6-10W) (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôr for avvendt smågris opp til 35 kg kroppsvekt. Tilsetningsstoffet endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) er satt i kategorien ” Zootekniske tilsetningsstoffer”, i den funksjonelle gruppen ”Fordøyelsesfremmende stoffer”, og har identifikasjons nummer 4a1613. Minimums innhold er på 840 IFP, og anbefalt dose per kg fulfôr er 1680 IFP. Innehaveren av godkjennelsen er Société Industrielle Lesaffre. Anvendelsen av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert av Trichoderma longibrachiata (CNCM MA 6-10W) (Safizym X)  ble godkjent uten tidsbegrensning for slaktekyllinger ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004, og for slaktekalkun uten tidsbegrensningen ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2003, og for verpehøns ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005.EFSA har konkludert at vilkårene for utvidet bruk til avvendt smågris er oppfylt.Godkjenning gjelder fram til 2017.  Merknader Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Rettsakten innebærer kun små endringer og har ikke vært på høring hos fôrvareindustrien.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0497/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0497

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2007
Frist returnering standardskjema: 18.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen