Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - MKS-tiltak

Kommisjonsvedtak 2003/547/EF av 22. juli 2003 om midlertidige beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EU-området...

Commission Decision 2003/547/EC of 22 July 2003 on temporary measures to prevent the transmission of foot-and-mouth disease from certain North African countries to the territory of the European Union ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten ble gjennomført i Norge med forskrift av 31. juli 2003 nr 1030 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EØS-området, og oppheves nå med ny forskrift om opphevelse.

Rettsakten fastsetter midlertidige og særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EØS-området.

Rettsakten var gyldig til 31. oktober 2003. Det foreligger ingen forlengelse.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2003/547/EF
Celexnr.: 32003D0547

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen