Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet AI - import

Kommisjonsvedtak (EF) nr 183/2007 av 23. mars 2007 om endring av beslutning 2005/760/EF om visse beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa i bestemte tredjeland som angår import av fugler i fangenskap...

Commision decision of 23 March 2007 amending Decision 2005/760/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries for the import of captive birds...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering av EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag

Rettsakt 2005/760 hadde gyldighet frem til 31. mars 2007. Den nye rettsakten forlenger gyldigheten til 30. juni 2007. Rettsaktene angår beskyttelsestiltak mot AI ved import av fugler i fangenskap fra visse tredjeland. Fra 1. juli vil forordning 2007/318 tre i kraft. Den forordningen vil stille strengere krav til innførsel basert på en risikovurdering av EFSA. Ved tiltredelse vil rettsakt 2005/760 opphøre. Se også EØS notat for 2007/318.

Merknader

Rettsakt 2005/760 og 2007/183 er gjennomført i "forskrift 21. november 2005 nr. 1297 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland". Den forskriften gjelder frem til den trekkes tilbake. En forlengelse av gyldigheten vil ikke kreve regelverksendring. Forskriften kan derimot opphøre fom 1. juli 2007.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 183/2007
Celexnr.: 32007D0183

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen