Vet - AI Tredjestater

Kommisjonsvedtak nr. 2008/640/EF av 30. juli 2008 som endrer vedtak 2005/692/EF om særskilte beskyttelsestiltak på grunn av aviær influensa i flere tredjestater...

Commission Decision (EC) No 2008/640/EC of 30 July 2008 amending Decision 2005/692/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in several third countries...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettskaten endrer vedtak 2005/692/EF, som inneholder forbud mot import av fjørfekjøttprodukter, ved å åpne for import av slike produkter såfremt de er varmebehandlet i overensstemmelse med vedtak 2007/777/EF vedlegg II punktene B, C eller D. Bakgrunnen er at EU har besluttet å tillate import av fjørfekjøttprodukter fra Shandong provinsen i Kina såfremt de har gjennomgått en varmebehandling på minst 70 °C (behandling D fra vedtak 2007/777/EF), noe som sikres ved en endring av et helt annet vedtak (vedtak 2008/638/EF). Forbudet mot import av fjørfekjøttprodukter fra Kina er begrunnet i frykt for spredning av AI. Varmebehandlingen som beskrevet over anses tilstrekkelig for å deaktivere AI-viruset, slik at risiko for spredning av AI er minimal.

Merknader 

Rettsakten er implementert ved forskrift 6. august 2008 nr. 879 som endrer forskrift 13. februar 2004 nr. 368 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa. Det bør merkes at rettskaten har en nær sammenheng med vedtak 2008/638/EF som ble gjennomført i forskrift 8. august 2008 nr. 880 som endrer forskrift  3. juli 2008 nr. 785 om import av fersk kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA. Form 1 for notifisering til ESA ble sendt til LMD per e-post 12.08.2008.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/640/EF
Celexnr.: 32008D0640

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 06.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.08.2008

Lenker

Til toppen