Vet - AI i tredjestater

Kommisjonsvedtak 2007/869/EF av 21. desember 2007 om endring av vedtak 2005/692/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i en rekke tredjeland....

Commission Decision 2007/869/EC 21 December 2007 amending Decision 2005/692/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in several third countries. ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten endrer virketiden for vedtak 2005/692/EF som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak i forhold til utbrudd av AI i tredjestater; ettersom tilfellene av AI fortsetter å opptre, forlenges gyldigheten av vedtaket med ett år, frem til den 31.12.2008.

Merknader:

Rettsakten dekkes i norsk regelverk av FOR 2004-02-13 nr 368, forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke tredjeland i forbindelse med utbrudd av aviær influensa.

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/869/EF
Celexnr.: 32007D0869

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen