Vet- Munn og klauvsjuke

Kommisjonsvedtak 2008/71/EF av 22. januar 2008 som endrer vedtak 2007/718/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros (notifisert med dokument nummer C(2008) 186) ...

Commission Decision 2008/71/EC of 22 January 2008 amending Decision 2007/718/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Cyprus (notified under document number C(2008) 186)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved endringsforskrift 23. januar 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke på Kypros. For gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett gis det unntak for høring jfr. matloven § 23 tredje ledd. 

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2007/718/EF som inneholder et forbud mot å eksportere levende klauvdyr, sæd, ova og embryo, ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra områder nevnt i vedlegg I, dvs. hele Kypros.

Kypriotiske veterinærmyndigheter bekreftet 2.november 2007 munn- og klauvsjuke i flere flokker med sau i Larnaca-distriktet. På bakgrunn av den nåværende dyrehelsesituasjonen i Kypros justeres forskriftens vedlegg over høyrisiko- og lavrisikoområder. Hele Kypros betraktes nå som en lavriskosone. Det er ingen restriksjoner på forsendelse av ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter, huder og skinn samt animalsk gjødsel fra klauvdyr. Imidlertid er det fortsatt forbudt å utføre levende klauvdyr, samt dyr, ova og embryo fra Kypros.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/71/EF
Celexnr.: 32008D0071

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen