Vet - Canada og USA

Kommisjonsbeslutning 2008/641/EF av 24. juli 2008 om endring av beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Canada og USA...

Commission Decision of 24 July 2008 amending Decision 2008/155/EC as regards certain embryo collection and production teams in Canada and the United States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold Rettsakten endrer listen over deembryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Canada og USA som er godkjent for import av storfe embryo til EU (EØS). Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe § 11 inneholder krav om at det kun importeres embryo fra godkjente embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper. Listen over disse er publisert på Mattilsynet.no og linket direkte til EU’s hjemmeside med listen. Sakkyndige instansers merknader Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/610/EF
Celexnr.: 32008D0610

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.07.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen