Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3,6 GHz-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester...

Commission Decision 2008/411/EC of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens beslutning om harmonisering av frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz til terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer - heretter 3,6 GHz-beslutningen - er gitt med hjemmel i EF-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EC, særlig art. 4 (3).

Formålet med beslutningen er å harmonisere vilkårene for adgangen til frekvensbåndet, og dermed bidra til mer effektiv utnyttelse. Kommisjonen understreker at man bør tilstrebe teknologi- og tjenestenøytralitet for å få til en mest mulig effektiv utnyttelse av frekvensressursene. Allokeringen av 3 400-3 800 MHz-båndet til faste, nomadiske og mobile anvendelser anses som et viktig element i håndteringen av konvergensen mellom mobiltelefoni, fastnettelefoni og kringkasting og avspeiler den teknologiske innovasjonen. I vedlegget til beslutningen er de tekniske vilkårene for båndet fastsatt.

Frekvensbåndet 3 400-3 600 MHz skal gjøres tilgjengelig på de vilkår som følger av beslutningen innen 6 måneder etter beslutningens ikrafttredelse, mens båndet 3 600-3800 MHz skal gjøres tilgjengelig innen 1. januar 2012.

I Norge ble frekvensbåndet 3 413,5-3 600 MHz auksjonert ut i november/desember 2004. Frekventillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og for øvrig i henhold til de tekniske vilkår i 3,6 GHz-beslutningen. De nåværende frekvenstillatelsene i båndet 3 600-3 800 MHz løper ut den 31.12.2008, og nye tillatelser vil bli tildelt i henhold til 3,6 GHz-beslutningen.

Vurdering

3,6 GHz-beslutningen er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. De frekvenstillatelsene som ble auksjonert ut i november/desember 2004 i frekvensbåndet 3 413,5-3 600 MHz, er i samsvar med de vilkårene som fremgår av beslutningen. Når de nåværende tillatelsene i frekvensbåndet 3 600-3 800 MHz løper ut 31.12.2008, vil nye tillatelser bli tildelt i henhold til 3,6 GHz-beslutningen.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)411
Rettsaktnr.: 411/2008/EF
Basis rettsaktnr.: 676/2002/EF
Celexnr.: 32008D0411

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 21.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen