Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - kjøttimport 3. stat

Kommisjonsvedtak 2009/4 EF av 18. desember 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående oppføring av Botswana og Brasil på lister over tredjestater eller deler av tredjestater som er godkjent for import til fellesskapet av visse typer ferskt kjøtt...

Commision Decision of 18 Desember 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entry for Botswana and Brazil in the list of third countries or parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 79/542/EØF når det gjelder import av ferskt kjøtt fra Brasil og Botswana.

Etter et utbrudd av MKS i distriktet Ghansa i veterinær sykdomskontrollsone 12 i Botswana i oktober 2008 er import til Fellesskapet av ferskt kjøtt, ikke lenge tillatt fra denne sonen.

To distrikter i Brasil (Caracol og Antònio Jòao) inkluderes i "high surveillance zone" hvorfra det ikke er tillatt å importere ferskt kjøtt til Fellesskapet.

Merknader

Retsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter mv. av landpattedyr fra tredjestater.

Endringene gjøres etter forenklet prosedyre og vil ikke bli sendt på høring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/4/EF
Celexnr.: 32009D0004

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 22.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen