Innenlandske vannveier - elektronisk rapportering

Forordning 164/2010 av 25. januar 2010 om tekniske spesifikasjoner for elektronisk rapportering fra skip på innenlandske vannveier som referert til i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjontjenester (RIS) på innenlandske vannveier i fellesskapet artikkel 5...

Commission Regulation (EU) No 164/2010 of 25 January 2010 on the technical specifications for electronic ship reporting in inland navigation referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland wate...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2010

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for elektronisk skipsrapportering som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a, men det framgår av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke slike indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 164/2010 som utfyller direktivet.

Merknader

Forordning 164/2010 er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette indre vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innenlandske vannveier eller flåte til slik tranport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen og basisdirektivet retter seg mot stater som har indre vannveier. Norge har ikke indre vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre forordningen.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0164/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2010
Frist returnering standardskjema: 19.04.2010
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen