Vet - KSP hos villsvin i EU

Kommisjonsvedtak 2009/952/EU av 14. desember 2009 om endring av vedtak 2008/855/EF som dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater...

Commission Decision 2009/952/EU of 14 December 2009 amending Decision 2008/855/EC concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre. 

Sammendrag av innhold

Vedtak 2008/855/EF inneholder bestemmelser som skal hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Vedlegget lister opp hvilke områder det er som har virksomme planer for bekjempelse og nødvaksinering av villsvin ifm klassisk svinepest.

Denne rettsakten 2009/952/EU oppdaterer først og fremst vedlegget til vedtak 2008/855/EF, som viser listen over områder hvor det er importrestriksjoner for levende svin og animalske produkter av svin. Hele Romania føres nå opp i del III i vedlegget.  Det innebærer at det blir forbudt å innføre levende svin, avlsprodukter, ferskt svinekjøtt og tilberedt kjøtt og kjøttprodukter bestående av, eller som inneholder, svinekjøtt fra hele Romania.  

Rettsakten inneholder også tilleggsbestemmelser vedrørende dispensasjonsadgang i forbindelse med forsendelse av kjøtt og kjøttprodukter fra områder som ligger utenfor områder listet i vedlegg III i vedtak 2008/855/EF, men det ansees ikke for nødvendig å gjøre endringer i denne sammenheng, ettersom formuleringen i den norske forskriften allerede dekker disse kravene, jfr. § 4 c.

Merknader

Rettsakten ble gjennomført i 21.12.2009 i Forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/952/EF
Celexnr.: 32009D0952

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen