Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsimplementeringsforordning (EU) nr. 342/2011 av 8. april 2011 om endring av vedlegg II til Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 som fastsette lister over tredjeland, tredjelandsområder og dele herav, som er godkjent med hensyn til innførse...

Kommisjonsimplementeringsforordning (EU) nr. 342/2011 av 8. april 2011 om endring av vedlegg II til Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 som fastsette lister over tredjeland, tredjelandsområder og dele herav, som er godkjent med hensyn til innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 342/2011 of 8 April 2011 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary cert...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten legger inn en begrensning for import av ferskt kjøtt fra storfe, småfe og andre ville og domestiserte landdyr (av den typen som må ha helsesertifikat RUF og RUW) fra Sør-Afrika. Endringen innebærer at det kun er tillatt å importere slikt ferskt kjøtt fra Sør-Afrika om kjøttet stammer fra dyr som er slaktet den 11. februar 2011 eller tidligere. Bakgrunnen for dette er flere utbrudd av munn- og klovsjuke i Sør-Afrika.

Merknader

Forordningen ble implementert i norsk rett 19. april 2011 ved endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten notifiseres til ESA.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 342/2011
Celexnr.: 32011R0342

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.04.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 19.04.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2011

Lenker

Til toppen