EUs ekspertgruppe for datalagring

Etablering av ekspertgruppe for datalagring...

Setting up the Platform on Electronic Data Retention for the Investigation, Detection and Prosecution of Serious Crime group of experts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Ekspertgruppen ble etablert i 2008.

EFTA-landene har blitt representert i gruppen gjennom en person fra EFTA-sekretariatet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har etablert en ekspertgruppe bestående av myndigheter fra medlemslandene, representanter fra ekombransjen og fra personvernmyndigheter.

Ekspertgruppen er en rådgivende gruppe som skal fasilitere informasjonsdeling og bidra til at Kommisjonen får klarhet i konsekvenser og kostnader som følge av direktivet. Ekspertgruppen skal også drøfte teknologisk utvikling som får innvirkning på direktivet.

Gruppen skal bestå av maksimum 25 medlemmer.

Merknader

Rettsakten vurderes ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover kostnader forbundet med norsk deltakelse i gruppen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Ekspertgruppen har utarbeidet flere veiledere med vurderinger og råd om hvordan direktivet kan implementeres i medlemslandene. se http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/police/police_data_electronic_en.htm

Ekspertgruppen drøfter ulike problemstillinger som har vist seg særlig utfordrende med tanke på gjennomføringen av direktivet. Ekspertgruppen vil i forbindelse med EU-kommisjonens revisjon av datalagringsdirektivet få i oppdrag å utarbeide flere dokumenter som skal legges til grunn for forslag til revisjon.

Fra norsk side er det ønskelig å kunne delta i ekspertgruppen. Dersom beslutningen som etablerer ekspertgruppen tas inn i EØS-avtalen samtidig med datalagringsdirektivet, øker sannsynligheten for at norske myndigheter kan få delta.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/324/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen