Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens beslutning 2011/61/EU av 31. januar 2011 i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om beskyttelse av personopplysninger i automatiserte behandlinger i staten Israel...

Kommisjonens beslutning 2011/61/EU av 31. januar 2011 i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om beskyttelse av personopplysninger i automatiserte behandlinger i staten Israel...

Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 31. januar 2011, og publisert i OJ 1. februar 2011.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder Kommisjonens beslutning om beskyttelsesnivået ved automatisert behandling av personopplysninger i staten Israel. Beslutningen medfører at Israel vurderes å ha et tilfredsstillende personvernnivå i forhold til de krav som følger av direktiv 95/46/EC. Overføring av personopplysninger fra stater som er forpliktet av direktivet, herunder Norge, kan derfor skje til behandlingsansvarlige etablert i Israel. Unntak kan likevel gjøres dersom det er grunn til å tro at personopplysningene ikke vil bli behandlet i henhold til direktivets krav etter overføringen. I samsvar med internasjonal rett, får beslutningen ikke virkning på Golan Høydene, Gaza stripen, Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Merknader

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser, og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonens beslutning vurderes relevant i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 29.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/61/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 07.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen