Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Trykkbeholdere

Direktiv 2009/105/EF av 16. september 2009 om enkle trykkbeholdere (kodifisering) ...

Directive 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/105/EF (Enkle trykkbeholdere) er en kodifisering av direktiv 87/404/EØF, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kodifiseringen medfører ingen realitetsendring. Direktiv 2009/105/EF opphever formelt direktiv 87/404/EØF. Enkle trykkbeholderne som reguleres av direktivet, benyttes i hovedsak av virksomheter og forbrukere som har behov for trykkluft, for eksempel til trykkluftdrevet verktøy eller trykkluftanlegg på bensinstasjoner. Direktivet skal sikre at enkle trykkbeholdere konstrueres, produseres og monteres slik at disse til enhver tid er i forsvarlig stand for derved å forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

Merknader

Direktivet om enkle trykkbeholdere er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1994-07-07 nr. 735 om enkle trykkbeholdere. Kodifiseringen medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomgått og vurdert direktivet og har ingen innvendinger til innholdet.

Vurdering

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/105/EF
Basis rettsaktnr.: 1987/404/EØF
Celexnr.: 32009L0105

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2009
Frist returnering standardskjema: 29.12.2009
Dato returnert standardskjema: 10.11.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen