Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapporteringsdirektivet - endringsdirektiv

Europaparlaments og rådsdirektiv 2013/50/EU om endringer i direktiv 2004/109/EF

DIRECTIVE 2013/50/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2013 amending Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and Commission Directive 2007/14/EC laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22. oktober 2013. Fristen for gjennomføring av direktivet i EU var november 2015. 

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Utkast til norske regler som gjennomfører endringsdirektivets bestemmelser i norsk rett, ble sendt på høring 2. mars 2016 (NOU 2016:2)

Endringsdirektivet endrer direktiv 2004/109/EU (rapporteringsdirektivet). Blant annet oppheves plikten til kvartalsvis rapportering for noterte selskap, og  det innføres flaggeplikt for flere typer finansielle instrumenter, samt regler om land-for-land rapportering for noterte foretak.

Vurdering

Rettsakten antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til endringsdirektivet vil medføre endringer i norsk lov og forskrift.

Endringsforslagene antas å medføre reduserte administrative kostnader for utstederne, med unntak av kravet til land-for-land rapportering, som antas å medføre økte kostnader.

Utvidelse av flaggereglenes virkeområde ved at flere typer transaksjoner blir underlagt flaggeplikt vil kunne medføre noe økte kostnader for investorer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)683
Rettsaktnr.: 2013/50/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L0050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2013
Frist returnering standardskjema: 27.12.2013
Dato returnert standardskjema: 27.12.2013
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2016
Høringsfrist: 02.06.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen