Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EF) nr. 623/2012 av 11. juli 2012 om endring av vedlegg II i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 623/2012 av 11. juli 2012 om endring av vedlegg II i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Commission Regulation (EU) No 623/2012 of 11 July 2012 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.07.2012

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakter er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringene i vedlegg II er som følge av at Polen har bedt om en endring av beskrivelsen av innholdet i utdanningen for jernbaneekspeditør. Utdanningen oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii) i direktiv 2005/36/EF.

Videre har Polen bedt om at yrket togmanager og maskinmester i innlandskipsfart legges til vedlegg II. Utdanningene oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii) i direktiv 2005/36/EF.

Endringene gjelder beskrivelse av innhold i utdanningen for de tre yrkene i Polen og vil få betydning for personer som skal utøve det aktuelle yrket i Polen.

Merknader

Forordningen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for utdanning. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0623/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0623

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.07.2012
Frist returnering standardskjema: 23.08.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen