Endring av prospektforordning (innhold i prospekt)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 486/2012 om krav til format og innhold i prospekt m.v....

Commission Delegated Regulation (EU) No 486/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the format and the content of the prospectus, the base prospectus, the summary and the final terms and as regards the disclosure requirements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til prospektdirektivet 2003/71/EC.

Endringen gjelder i hovedsak krav til grunnprospekt og endelige vilkår, krav til sammendraget i prospekt og innføring av et regime med forenklet regelsett i særlige tilfeller.

Vurdering

Endringen innfører et regime med forenklet regelsett for prospekt i særlige tilfeller, og dette vil sannsyligvis innebære en reduksjon av administrative kostnader for utstedere.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 486/2012
Basis rettsaktnr.: 809/2004
Celexnr.: 32012R0486

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2012
Frist returnering standardskjema: 23.07.2012
Dato returnert standardskjema: 28.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker