Vet - godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/224/EU av 17. mai 2013 om godkjenning av et laboratorium i Kroatia til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner...

Commission Implementing Decision 2013/224/EU of 17 May 2013 authorising a laboratory in Croatia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et laboratorium i Kroatia til å utføre serologisk testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering.

Laboratoriet som får godkjenning er:

Laboratory for rabies (Croatian National Reference Laboratory for Rabies) of Croatian Veterinary Institute

Savska cesta 143

10000 Zagreb

Croatia

Rettsakten gjelder fra 1. juni 2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering, som kreves for å innføre hunder, katter og ildere fra tredjestater til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Notifisering

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0224/2013/EF
Celexnr.: 32013D0224

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen