Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import av froskelår m.m for humant konsum

Gjennomføringsforordning (EU) Nr. .../... om hvilke tredjeland som tillates å importere til EU froskelår, snegler, gelatin, kollagen, materiale for produksjon av gelatin og kollagen, samt honning, dronninggelé og andre biavlsprodukter for humant konsum og krav til helsesertifikat og endring av forordning (EU) nr. 2074/2005

Commission Implementing Regulation (EU) No .../... of XXX laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of frogs' legs, snails, gelatine, collagen, material for the production of collagen and gelatine and honey, royal jelly and other products of apiculture for human consumption and the health certificates requirements and amending Regulation (EC) No 2074/2005

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Saken (SANCO/7195/2011 versjon 8) ble sist diskutert i både SCFCAH, Control and import conditions (CIC) 05.04.2013 og SCFCAH, biologisk trygghet 22.05.2013. Flere medlemsland hadde kommentarer til tredjelandslistene og tekniske detaljer i rettsakten. Kommisjonen ba om at innspill sendes skriftlig.

Gjennomføringsforordningen fastsetter lister over tredjeland som er godkjent for innføring til EU av froskelår, snegler, gelatin, kollagen, materiale for produksjon av gelatin og kollagen, samt honning, dronninggelé og andre biavlsprodukter. Forordningen etablerer også lister over tredjeland for transitt av materiale for produksjon av gelatin og kollagen. Videre inneholder forordningen modell for helsesertifikater knyttet til nevnte produkter, hvilket medfører en endring av forordning 2074/2005. Kommisjonen ønsker å samle reglene som angår opplistede produkter i én rettsakt med formål om å forenkle regelverket.

Samtidig foreslås det å oppheve vedtak 2003/812/EU om import av hare og kanin, kjøttprodukter av disse og kjøtt fra ville fugler som jaktes. Grunnen er at vedtakets bestemmelser er flyttet over til henholdsvis forordning (EU) nr. 119/2009 og vedtak 2007/777/EU.

I norsk rett krever gjennomføringsforordningen endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Vurdering

Gjennomføringsforordningen tar sikte på å forenkle eksisterende regelverk. Norge støtter denne prosessen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen