Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2014/514/EU av 31. juli 2014 om godkjenning av laboratorier i Republikken Korea til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner

Commission Implementing Decision 2014/514/EU authorising laboratories in the Republic of Korea to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner to laboratorier i Republikken Korea (Sør-Korea) til å utføre testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering.

Laboratoriene som får godkjenning er:

 • KBNP, INC
  235-9, Chusa-ro, Sinam-myeon
  Yesan-gun, Chungcheongnam-do
  Republikken Korea
   

 • Komipharm International Co. Ltd
  17 Gyeongje-ro
  Siheung-si, Gyeonggi-do
  429-848
  Republikken Korea

Rettsakten gjelder fra 15. august 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner to laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/514/EF
Basis rettsaktnr.: Vedtak 2000/258/EF
Celexnr.: 32014D0514

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.08.2014
Frist returnering standardskjema: 10.10.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.03.2015

Lenker

Til toppen