Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - råmelk - tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 209/2014 av 5. mars 2014 som endrer forordning (EU) nr. 605/2010 når det gjelder dyre- og folkehelsebetingelser og veterinærsertifikater for innførsel til EU av råmelk og råmelkbaserte produkter for menneskelig konsum

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 209/2014 of 5 March 2014 amending Regulation (EU) No 605/2010 as regards animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction of colostrum and colostrum-based products intended for human consumption into the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

 Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten (EU) nr. 605/2010 stiller dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater. Forordning (EU) 209/2014 utvider grunnrettsaktens virkeområde til også å omfatte råmelk og råmelkbaserte produkter ment for konsum.

De nærmere kravene som stilles i forordningen innebærer at råmelk og råmelkbaserte produkter skal tillates importert til Norge dersom:

  • Produktet kommer fra en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg I kolonne A (for tiden Andorra, Australia, Canada, Sveits, Island, New Zealand og USA), og
  • produktet følges av korrekt helseattest underskrevet av autorisert offentlig veterinær.

Det er helseattesten «Colostrum-C/CPB» som gjelder for import av råmelk av ku, søye, geit og bøffel for menneskelig konsum. Helseattesten er inntatt i forordningens vedlegg II del 2, og er i stor grad bygget på kravene i animaliehygieneforskriften. Attesten tilsvarer i all hovedsak attesten «Milk-RMP» som gjelder for import til EØS-området av melkeprodukter til konsum som er utvunnet av rå melk.

Råmelk og råmelkbaserte produkter fra en tredjestat som skal videre til en tredjestat (enten ved mellomlagring eller ved direkte transitt), kan kun tas inn i EØS-området dersom avsenderstaten er listet i vedlegg I kolonne A. Disse varene skal følges av en egen helseattest (sertifikat «Milk/colostrum T/S»). Forordningen fastslår at i en overgangsperiode frem til 6. september 2014 skal den nåværende versjonen av helseattesten for melk og melkeprodukter i transitt og mellomlagring aksepteres (sertifikat «Milk T/S») dersom attesten er signert innen 26. juli 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 209/2014
Celexnr.: 32014R0209

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.03.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen