Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - fristatus EBL visse deler av Polen

Kommisjonens gjennomføringsvedtak nr. 2014/708 av 9. oktober 2014 om endring av vedtak 2003/467/EF som angår erklæring av visse regioner i Polen som offisielt frie for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision No. 2014/708 of 9 October 2014 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2014/708/EU endrer vedlegg III av 2003/467/EU når det gjelder listeføring av hvilke stater eller områder som har fristatus for enzootisk bovin leukose (EBL). Endringen medfører at tolv regioner av Polen føres opp på lista over områder med fristatus for EBL i henhold til direktiv 64/432/EU. Dette gjøres på bakgrunn av dokumentasjon sendt inn til Kommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen regelverksendring for Norge. Informasjonen på Mattilsynets nettsider om hvilke medlemsland som har fristatus for EBL er oppdatert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser saken som EØS-reelvant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/708/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0708

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2014
Frist returnering standardskjema: 24.11.2014
Dato returnert standardskjema: 09.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 75/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen