Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - HPAI friforklaring Sør-Afrika - kjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1353 av 3. august 2015 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF som angår opplysningene om Sør-Afrika i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1353 of 3 August 2015 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for South Africa in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.08.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 7. juli 2015 og publisert på OJ den 5. august 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II del 2 og 3 til beslutning 2007/777/EF når det gjelder oppføring av Sør-Afrika for import av strutsekjøtt og biltong/tørket kjøtt. Endringen medfører at det tillates import av strutsekjøtt behandlet etter metode A og biltong/tørket kjøtt behandlet etter metode E. Bakgrunnen for endringen er friforklaringen for høypatogen aviær influensa i hele Sør-Afrika.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1353
Celexnr.: 32015D1353

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.08.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 19.08.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2015

Lenker

Til toppen