Karotenere i potetmospulver

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1378 av 11. august om endring av vedlegg II Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 fra når det gjelder bruk av riboflavins (E 101) og karotener (E 160a) i tørkede potet granulater og flak

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1378 of 11. of august amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of riboflavins (E 101) and carotenes (E 160a) in dried potato granules and flakes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Fargen til dehydrert potetpulver påvirkes potetenes fargenyanser og oksydasjonen som forekommer under prosessering. Etter dagens regelverk er kurkumin (E 100) godkjent for bruk i tørkede potetgranuler og flak for å gjenopprette et visuelt akseptabel utseende av sluttproduktet. Riboflavin (E 101) og karotener (E 160a) er passende alternativer til kurkumin stand til å oppfylle de samme teknologiske effekt. EFSA har revaluert de to foreslåtte fargestoffene og konkludert at den utvidet bruk ikke vil føre til økt helsemessig risiko av betydning.

Riboflavin (E 101) og karotener (E 160a) foreslås godkjent i potetmospulver, quantum satis (q.s.).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten krever endring i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringene mht. bruken av fargestoffene riboflavin (E 101) og karotener (E 160a)  i potetmos vil gi potetmosen en jevnere farge og se mer tiltalende ut, og fører ikke til økonomiske og adminstrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering eller økt den helsemessige risikoen av betydning. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbruker og samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bruken av fargestoffer i potetmos gir potetmosen en gjevenere farge, ser mer tiltalende ut og vil vøre et kvalitetsmessig bedre produkt. Mattilsynet mener at den utvidede bruken av riboflavin og karoten ikke fører til økt helsemessige risikoen av betydning, og vi anser derfor rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1378
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R1378

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2015
Frist returnering standardskjema: 23.08.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2015
Høringsfrist: 28.09.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker