Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende regler til CRR (kapitalkrav banker mv.) om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om ekvivalensen av visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmessige krav med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Beslutningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

EU-kommisjonens gjennomføringsbeslutning om ekvivalens for tilsynsregimer og regelverk i enkelte tredjeland for behandling av eksponeringer etter CRR gjelder for kredittinstitusjoner, investeringsselskaper, regulerte markeder og diverse myndigheter, sentralbanker og offentlige foretak. Listen over land som anses ekvivalente for hver type eksponering avviker noe.

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning (inkorporasjon). Dvs. at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instanser merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevang og akseptabel. Det er behov for tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 908/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014D0908

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 13.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen