Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

MiFID II - utfyllende forordning

Kommisjonsforordning (EU) nr. .../… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om verdipapirforetakenes årlige publisering av identiteten til de [execution venues] hvor de utfører kundeordre og informasjon om kvaliteten på oppnådd utførelse.

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of the identity of execution venues to which they execute client orders and information on the quality of execution obtained.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Saken er til behandling i ESMA

Det følger av direktiv 2014/65/EF (MiFID II) artikkel 27 nr. 6 at verdipapirforetak, som utfører kundeordrer, en gang i året og for hver kategori av finansielle instrumenter, skal offentliggjøre en oversikt over de fem viktigste handelsstedene (execution venues), målt i omsetningsvolum, hvor de har utført kundeordrer siste år. Oversikten skal inneholde data om kvaliteten på ordreutførelsen. Den aktuelle Kommisjonsforordningen etablerer krav til innhold og format for disse dataene.

Formålet er at rapporteringen kan utgjøre et verktøy for kundene til hjelp for deres evaluering av kvaliteten på et verdipapirforetaks ordreutførelse, samt om denne er i samsvar med deres ordreutførelsespolicy.

Vurdering

Utkastet til rettsakt anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen