Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utsatt frist for gjennomføring av Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU om nye tekst-helseadvarsler på tobakkspakningene

Kommisjonsdirektiv 2014/39/EU av 12. mars 2014 som endrer direktiv 2012/9/EU hva gjelder gjennomføringsdatoen og fristen for overgangsperiodens utløp

Commission Directive 2014/39/EU of 12 March 2012 amending Directive 2012/9/EU as regards the date for its transposition and the deadline for the end of the transitional period

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktivet inneholder kun utsatt frist for å gjennomføre Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU om nye tekst-helseadvarsler på tobakkspakningene. Fristen for gjennomføring er utsatt fra 28. mars 2014 til 28. mars 2016. I tillegg er utløpet av den potensielle overgangsperioden for salg av pakninger påført gamle helseadvarsler utsatt fra 28. mars 2016 til 28. mars 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Vurdering

De nye tekstadvarslene vil inntas i forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer, jf. § 10 første ledd bokstav b og vedlegg 1.

Tekstadvarslene vil inntas i forskriften sammen med nye bilder, jf.Kommisjonsdirektiv 2014/109/EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/39/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2014
Frist returnering standardskjema: 02.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen